Bộ link kháng Facebook chuẩn cập nhật mới nhất 2022

Với những người đang dùng Facebook để kiếm tiền thì bộ link kháng Facebook là điều vô cùng cần thiết. Không còn nỗi sợ bị Facebook sờ gáy hay vô tình mắc lỗi trong quá trình chạy quảng cáo nữa, bởi ZDIGI sẽ chia sẻ với bạn bộ các link kháng Facebook cũ và cập nhật mới nhất. Hãy lưu lại vì chắc chắn bạn sẽ cần đến khi làm việc trên nền tảng này. Nhất là những bạn đang chuẩn bị, đang tìm hiểu hay đang làm quảng cáo Facebook.

1. Một số link kháng Facebook

Một số link kháng Facebook

2. Update thêm một số link kháng Facebook

Update thêm một số link kháng Facebook

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

Xin Nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Chat Support: https://www.facebook.com/business/resources

Chính sách: https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

Vấn đề đăng nhập và tài khoản:

Vấn đề đăng nhập và tài khoản

Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

Thay tên chuẩn, đổi tên : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Một số vấn đề về Report:

Một số vấn đề về Report

Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/

Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Privacy Rights – Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Liên hệ trực tiếp Facebook:

Liên hệ trực tiếp Facebook

Một số báo cáo cho Facebook:

Một số báo cáo cho Facebook

Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Report an Underage Child (South Korea & Spain) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Report an Issue with Video Playback: https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

Một số link kháng cáo cho tài khoản cá nhân:

Tên không được chấp nhận: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Disabled- Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Report bệnh tật: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Block do không đủ tiêu chuẩn sử dụng Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Block do ăn vé tên giả: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Give Us Feedback About a Facebook Feature: https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Your Feedback About Facebook for Every Phone: https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

Must Log In To See This Page Error: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878 Facebook

Về quảng cáo và các vấn đề liên quan khác:

Về quảng cáo và các vấn đề liên quan khác

Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information: https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide

Advertising Policies: https://www.facebook.com/policies/ads

Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252

Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

Request Access to the Mobile Partner Portal: https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Link kháng Facebook về tài khoản quảng cáo:

Link kháng Facebook về tài khoản quảng cáo

Accounts Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Disabled – multiple accounts: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Account Disabled – 13 Underage: https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản mạo danh, người dùng Facebook vi phạm:

Tài khoản mạo danh, người dùng Facebook vi phạm

My Personal Account is Memorialized: https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

My Personal Account was Disabled: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Account Disabled – Confirm Your Identity: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Report a Login Issue: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Changing Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Report an Underage Child (South Korea & Spain): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

Child Data Request: https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên

Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097Báo cáo account dưới 13 tuổi

Tài khoản người đã mất, lý do khác:

Tài khoản người đã mất, lý do khác

Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

Memorialization Request: https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

Requesting Content From a Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

Special Request for Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

Email Address Already in Use: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641Vấn đề email bị người khác sử dụng

Email Address Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

Report an Issue with Facebook Mobil Texts: https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Quyền riêng tư của tài khoản Facebook:

Quyền riêng tư của tài khoản Facebook

Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

Quyền riêng, yêu cầu video: https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Bài viết liên quan

DỊCH VỤ MARKETING
TỐI ƯU NHÂT!

Để lại câu hỏi, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất

Liên hệ